GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILACAK PERSONEL

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILACAK PERSONEL

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve norm kadro esasları da dikkate alınarak Sınıf, unvanı, adedi, derece ve birimleri gösterilen münhal Memur kadrolarına atama yapabilmek için görevde yükselme sınavı yapılması Başkanlığın 14/01/2021 tarih ve 23746698/2 sayılı yazıları ile uygun görülmüş olup, görevde yükselme sınavına girecek personel listesi ilgili yönetmeliğin Duyuru ve başvuru başlıklı 11.maddenin (5) numaralı “… aranan şartları taşıyanlar kurumlarınca 15 Şubat tarihine kadar resmi internet sitelerinde ilan edilir.” alt bendi gereğince ilan edilmiştir.12.02.2021

 

ADI SOYADI

SINIFI

ÜNVANI.

KAD.
DER

ÖĞRENİM DURUMU

BİRİMİ

Özden DEVELİOĞLU

G.İ.H.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

4

LİSANS MEZUNU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILACAK PERSONEL


Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve norm kadro esasları da dikkate alınarak Sınıfı, unvanı, adedi, derece ve birimi gösterilen münhal Tekniker kadrosuna atama yapabilmek için unvan değişikliği sınavı yapılması Başkanlığın 14/01/201 tarih ve 23746698/2sayılı yazıları ile uygun görülmüş olup, unvan değişikliği sınavına girecek personel listesi ilgili yönetmeliğin Duyuru ve başvuru başlıklı 11.maddenin (5) numaralı “… aranan şartları taşıyanlar kurumlarınca 15 Şubat tarihine kadar resmi internet sitelerinde ilan edilir.” alt bendi gereğince ilan edilmiştir.12.02.2021

 

ADI SOYADI

SINIF

KADRO DER.

KADRO ÜNVANI

ÖĞRENİM DURUMU

BİRİMİ

BÜLENT TUTKUN

T.H.

10

TEKNİKER

ÖNLİSANS

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ